Ontwerp mee!

Voor een nieuwe inrichting van twee pleinen rondom de Zwartewaalstraat wordt een ontwerpprijsvraag uitgeschreven. Dit betekent dat wijkbewoners, lokale organisaties en studenten een plan kunnen indienen voor de herinrichting van één of beide pleinen. Het winnende ontwerp wordt gekozen door een jury van wijkbewoners en professionals en uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Rotterdam.


Het doel voor de herinrichting is om de pleinen te vergroenen en om deze plekken beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van mensen uit de wijk. Om uitgangspunten voor de ontwerpprijsvraag te formuleren is er bij allerlei mensen informatie opgehaald. Zo zijn er straatgesprekken gevoerd, zijn er interviews gedaan met lokale organisaties en is er een workshop gedaan met basisschoolkinderen. Dit vormt samen met andere brondocumenten een goed beeld van wat er speelt in de wijk.


Onder de naam ‘Campus Tarwewijk’ werken gemeente, onderzoekers, lokale organisaties en bewoners samen aan verbetering van de leefomgeving in de wijk. Met een groene route worden al aanwezige verblijfsplekken in de wijk aan elkaar verbonden, van Balkon aan de Maas aan de noordzijde tot aan winkelcentrum Zuidplein aan de zuidzijde. Tegelijkertijd met het verbeteren van verbindingen voor voetgangers en fietsers wordt er gewerkt aan het aantrekkelijker maken van verblijfsplekken als (school)pleinen, speel-en sportplekken en parkjes.

‘Campus Tarwewijk’ is een initiatief van de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Veldacademie coördineert en begeleidt in opdracht van de gemeente de ontwerpprijsvraag. Bij het opstellen van de kaders van de prijsvraag is er samengewerkt met lokale organisaties, zoals het House of Urban Arts en openbare basisschool De Globe.