Homepage

In de komende jaren wordt er samen met de bewoners hard gewerkt aan het verbeteren van de Tarwewijk. De Campus Tarwewijk is een initiatief van de gemeente Rotterdam in samenwerking met de Veldacademie om verschillende plekken in de Tarwewijk verder te vergroenen en te ontwikkelen tot één aaneengesloten lint.


Namens de TU Delft en de Veldacademie helpen vier studenten mee (Esma, Patrick, Kimia en Guus) om de vraag van de bewoners beter te laten aansluiten op de ontwikkeling van de Campus Tarwewijk. Om dit mogelijk te maken wordt informatie verzamelt van bewoners door middel van een vragenlijst. Hierbij is uw kennis nodig! De vragenlijst is hieronder te vinden.

Iedere student heeft zijn eigen onderwerp die wordt uitgelegd in onderstaande video’s. Meer informatie over deze onderwerpen is te vinden op de persoonlijke pagina.